Sistemi za pripremu stočne hrane

Kad peletiramo sa parom zbog mehaničkog pritiska dolazi do velike temperature. U peletu belančevine i vitamini samo na kratko vreme mogu izdužiti bez oštećenja zato nam je cilj da u što kraćem vremenu počnemo sa hlađenjem. Hladnjak je u kompletu sa ciklonom, ventilatorom i sa vazdušnom zaustavom. Kad hlađena pelet dobije veliku ćvstoću i postiže temperaturu koja je za lagerisanje neophodan.

Mešaone stočne hrane

Mašina namenjena za mešanje koncentrata. Zahvaljujući konvekcije obezbeđen je tačan i brz rad. Opcije: veliki kapacitet brzo i tačno mešanje jednostavno za korišćenju homogena masa jednostavno i stabilno izgradnje mogućnost ugradnje u postojeće mešaone hrane jedno osovinski, horizontalni princip mešanja sistem je pripremljen za priključenje dodatne krupare