Primarne jedinice za čišćenje

Ciklon

Cikloni se izrađuju u više varijanti. Mogu koristiti i u zatvorenim transportnim sistemima. Materijal izrade ciklona je uglavnom čelični lim.

Rotacioni selektator

Prečistača za grubo čišćenje žitarica i uljarica vlažnosti do 35 % kapaciteta 60 i 120 t/h

Dozatori

Dozatori se najčešće koriste za doziranje sitnozrnastih i praškastih materijala ( brašna , raznih semena, itd). Proizvodimo ih raznih kapaciteta od 3-20,5 T/h uz gustinu materijala 0,8kg/m³. Pogonski uređaj je moto reduktor raznih prenosa , zavisnosti od kapaciteta dozatora. Snaga (kW): 0,25 - 1,1 Kapacitet (T/h): 2 – 14

Za potrebe poljoprivredne industrije i ostale industrije, projektujemo, proizvodimo, montiramo i servisiramo centrifugalnih ventilatora.