Ciklon

Ciklon

Cikloni se izrađuju u više varijanti. Mogu koristiti i u zatvorenim transportnim sistemima. Materijal izrade ciklona je uglavnom čelični lim.