Peletirka sa hladnjakom

Peletirka sa hladnjakom

Kad peletiramo sa parom zbog mehaničkog pritiska dolazi do velike temperature. U peletu belančevine i vitamini samo na kratko vreme mogu izdužiti bez oštećenja zato nam je cilj da u što kraćem vremenu počnemo sa hlađenjem. Hladnjak je u kompletu sa ciklonom, ventilatorom i sa vazdušnom zaustavom. Kad hlađena pelet dobije veliku ćvstoću i postiže temperaturu koja je za lagerisanje neophodan. Hladnjak je onda efektivan ako temperaturu postižemo od spoljašne +5-6 ºC.