Električni šuber

Električni šuber

Radi se o regulisanju utovara i istovara žitarice.