Sušare

Sušare
Veliki perforirani pufer

Veliki perforirani pufer

Pufer deo je veliki i perforirani, tako da proces dehidriranja žitarica započinje i pre ulaska u samu sušaru.

Ručno aktiviranje

Ručno aktiviranje

Sušara za žitarice se može podešavati ručno ili automatski. Kod automatskog podešavanja brzinu rada dozatorskih pužnih transportera određuje automatski regulator vlage. Time se obezbeđuje ravnomeran sadržaj vlage u žitaricama na izlazu iz sušare.

 Touchscreen

Aktiviranje pomoću upravljačke jedinice na dodir / TOUCHSCREEN /

Touchscreen program za regulisanje vlažnosti žitarica skuplja, memoriše i analizira podatke i po potrebi ih šalje na umreženi pametni telefon ili računar.

 Dozator

Dozator sa ćelijama i istovarni pužni prenosnik

Aluminijumski dozator lagano spušta žitarice iz rashladnog dela u istovarni pužni deo koji se nalazi na dnu cele sušare.

 Perforirani lim

Perforirani lim

Spoljašni perforirani lim i gvozdena konstrukcija su adekvatno spojeni pomoću specijalnih montažnih elemenata. Na taj način je obezbeđena savršena izolacija.

 Sitem za gas

Sistem za obezbeđivanje gasa

Sistem koji čine merni satovi, regulatori pritiska, magnetni ventili i sigurnosni ventili idealno doziraju  gas u gorionik koji obezbeđuje postizanje optimalne temperature za sušenje.

 Gorionik

Gorionik

Uz maksimalnu uštedu energije, obezbeđuje savršeno postizanje optimalne temperature.

 Ventilator

Ventilator

Zahvaljujući aksijalnom ventilatoru sa lopaticama može se tačno podesiti količina transportovanog vazduha. Time je obezbeđen miran / tih / sistem rada.