Sečenje

Raspolažemo CNC mašinom namenjena za sečenje sa plazmom i NC makazama visokog kapaciteta.