Savijanje

Raspolažemo CNC mašinom pogodno za ugaono savijanje lima sa uglom savijanja do 90 i mašinom za kružno savijanje.