Peletirka sa hladnjakom

Peletirka sa hladnjakom

Kad peletiramo sa parom zbog mehaničkog pritiska dolazi do velike temperature.